Kwaliteitszorg

De kwaliteitszorg van Kaleidon-NIC staat garant voor borging van de kwaliteit die u heeft vastgelegd in de contractuele afspraken met uw facilitaire dienstverleners.

De onafhankelijke kwaliteitsinspecteurs van Kaleidon –NIC zijn gediplomeerde experts met kennis van zowel facilitaire dienstverlening als van kwaliteitsinspecties. We zorgen voor een efficiënte planning van de inspecties die we in nauw overleg met u afstemmen. De inspecties worden door ons uitgevoerd conform een inspectiemethode die vastgelegd is in het contract dat met de dienstverlener is afgesloten.

Kaleidon-NIC maakt onderscheid tussen twee soorten metingen:

  • Belevingsmetingen: Inspecties waarbij de tevredenheid van de gebruikers over de schoonmaakt wordt vastgelegd (Mystery Visit, Tevredenheidsonderzoek
  • Technische metingen: Inspecties waarbij de kwaliteit van de schoonmaak vastgelegd wordt volgens objectieve schoonmaaktechnische criteria (VRS-KMS, ER-KMS)

Na afloop van elke inspectie ontvangt u een beoordelingsrapport waarin nauwkeurig de resultaten van de metingen wordt weergegeven. Tevens geven de kwaliteitsinspecteurs adviezen om bepaalde zaken te verbeteren.